Vil bruke Oslo som sandkasse for å løse globale helseutfordringer

Hvorfor er det så mange ensomme og ulykkelige mennesker i…