Lanserer “jump starter” for sirkulærøkonomi

October 17, 2019

Ida Hatlebrekke

Circular Norway og FOLK slår kreftene sammen i utviklingen av et nytt innovasjonskonsept for sirkulærøkonomi. Vil gjøre det lettere for virksomheter å se mulighetsrommet for smartere ressursutnyttelse ved å gi kunnskap og verktøy for endre egen forretningsmodell.

 

Idag er kun verden 9% sirkulær. I løpet av de siste 40 årene har årlig utvinning av materialer mer enn tredoblet seg. Allerede i slutten av juli i år hadde vi brukt opp jordens ressurser for året, en dato som skyves fremover i et urovekkende tempo. Globalt er Norge på forbrukstoppen og henger milevis etter måloppnåelse av FN´s bærekraftsmål nr.12 – ansvarlig forbruk og produksjon.  Det må en endring til og denne går ikke fort nok. Regjeringsplattformen for 2018 slår fast at: “Norge skal bli et foregangsland i en grønn sirkulærøkonomi”, men omstillingen skjer ikke uten næringslivet som kan være en svært viktig driver i å jobbe frem nye industrisamarbeid og forbrukerløsninger som kan redusere det økologiske fotavtrykket.

Fra silo til samarbeid – enorme verdier kan utløses 

Overgangen fra en linær “bruk og kast” økonomi til en sirkulær økonomi der ressurser forblir i kretsløp gir ikke bare en betydelig klimagevinst, det skaper også økt lønnsomhet. EU alene kan spare 600 milliarder dollar årlig etter 2025 dersom flere industribedrifter snur virksomhetene til en sirkulær økonomi. Dersom denne utviklingen skaleres globalt  kan sirkulærøkonomi redusere de globale klimagassutslippene med opptil 63 % innen 2050 ved hjelp av lavkarbonstrategier og ressurseffektivisering Et slikt skifte kan i tillegg skape opp mot to millarder jobber årlig. Under World Circular Economy Forum tidligere tidligere i år ble samarbeid på tvers av siloer fremhevet som en nøkkelfaktor i å bygge nye verdikjeder, leverandørsystemer og forretningsmodeller der et mangfold av aktører utgjør selve kretsløpet som holder ressursene i økonomien lenger. Med denne innsikten som bakteppe vil Circular Norway og FOLK skape en arena der nysgjerrighet utover egen bransje kan få spillerom;

“Som et ledd i å styrke overgangen til en sirkulær økonomi ønsker vi å skape en lavterskel møteplass hvor virksomheter kan få innsikt og ekstern input på ulike problemstillinger som kan løses gjennom smartere bruk av ressurser. Det unike med dette konseptet er at vi åpner opp for at eksterne deltagere, enten de er studenter, designere, ingeniører eller økonomer som inviteres inn i prosessen sammen med representanter fra virksomheten” sier Ida Hatlebrekke, daglig leder  og medgründer av  FOLK

Konseptet med navnet “Circular Sessions” er utviklet i samarbeid med Circular Norway, Norges første og eneste politiske uavhengig, frittstående medlemsorganisasjon innenfor sirkulærøkonomi. Som fagressurs vil Circular Norway være ansvarlig for innsikt og faglig forankring av hvert enkelt problem. “Vi fungerer som det grønne skifterommet som øker kunnskapen om sirkulærøkonomi, bygger felleskap og former nyskapende forretningsområder innenfor sirkulær økonomi. Med “Circular Sessions” girer vi opp med FOLK for å bidra til et raskere taktskifte i næringslivet” sier Cathrine Barth medgründer og strategiansvarlig i Circular Norway.

Cathrine Barth er en av drivkreftene i Circular Norway

Får starthjelp til å utnytte ressursene bedre

Circular Norway har siden starten arbeidet for å øke kunnskapsnivået om sirkulærøkonomi som mer enn bare resirkulering, men et helheltlig økonomisk system. Å få flere til å se innovasjonspotensialet er en sentral motivasjon for samarbeidet med FOLK;

“For å få til en sirkulærøkonomi er det stort behov for innovasjon, ofte i form av design. Veldig mange av produktene som finnes på markedet i dag, er designet for å bli avfall. I en sirkulærøkonomi må produkter være lettere å ta fra hverandre, reparere og bytte ut delene på. Det handler om å lage nye forretningsmodeller som kan legge til rette for at råmaterialer blir brukt igjen. Nettop dette vil vi stimulere til gjennom Circular Sessions” sier Cathrine Barth i Circular Norway.

Under en Circular Session komprimeres en innovasjonssprint ned til en 3-timers workshop der fokus er å blir introdusert til innovasjonsmetodikk og arbeid med brukerbehov gjennom å gå fra problemstilling til flere ulike løsningsforslag basert på en sirkulær forretningsmodell.  Om virksomheten ikke allerede har et konkret problem de vil løse, men ønsker hjelp til å avgrense et mulighetsrom vil fagressurser fra FOLK og Circular Norway bidra med å konkretisere en problemstilling enten det er innenfor materialgjenvinning, kompostering, energideling og forsyning,  deling av infrastruktur eller matsvinn. Eksterne deltagere inviteres deretter inn for å jobbe side om side med virksomheten, en tilnærming FOLK har brukt aktivt i tidligere prosesser med stort hell for å sikre tverrfaglighet og kreativ tenkning. 

– Med “Circular Sessions” byr vi næringslivet opp til dans. Vi gleder oss til å se hvilke modige aktører som vil utforske det sirkulære landskapet sammen med oss og tar gladelig en kaffe med de som vil vite mer eller ruger på en problemstilling vi kan angripe sammen” avslutter Hatlebrekke. 

Ida Hatlebrekke vil være ansvarlig for samarbeidet fra FOLK

Er du interessert i konseptet?

Ta kontakt med ida@folkoslo.no // +4790876556 eller sp@circularnorway.no