Vi mener at samarbeid og kunnskapsutveksling er viktige verktøy for å angripe bærekraftsmålene på en god måte. Derfor legger vi til rette for nettverksbygging, idéutveksling og innovasjon som kan gjøre både Oslo, samfunnet og fremtiden bedre.

Dette gjør vi gjennom aktiviteter og innhold som agendasetter viktige temaer innen bærekraftig utvikling. Hos oss får du mulighet til å lære, diskutere og møte ildsjeler og aktører som brenner for å skape en ansvarlig fremtid. Vi samarbeider med:

Har du
spørsmål?

kontakt oss

Sammen med våre partnere ser vi muligheter for å skape nye løsninger ved hjelp av metodikk og verktøy som svarer på konkrete brukerbehov. Vi initierer også prosjekter og konsepter i egen regi der nettverket aktivt inviteres inn til å delta i løsningsutvikling. Gjennom våre tidligere prosjekter har vi blant annet:

- Blitt et kompetansenettverk av 180 medlemmer fra 25 ulike fagfelt.

- Fått med viktige og modige partnere som DNB Fortum Oslo kommune Accenture m.flere

- Koblet et tverrfaglig team fra FOLK med Oslo Kommune som har utviklet en prototype for hvordan bydelene kan jobbe mer effektivt med brukernær innovasjon.

- Utviklet "Washify"; en sirkulær løsning for gjenbruk av hvitevarer sammen med Fortum og et knallsterkt FOLK team.

- Gitt liv til prototypen "Lifetrack", et nytt behandlingsverktøy som skal bruke musikk, VR og personifisering for å øke livskvaliteten for demensrammede.

- Fasilitert verksteder på Zerokonferansen 2018 med fokus på Co2 fri mobilitet og distribuert energi.

- Initiert "Oss vs. klimaendringene" med Emergence School of Leadership. Resultat: 6 unike sirkulære forretningskonsepter for bla. IKEA og Europris.

“Hos FOLK tar vi verdien i sterke partnerskap på alvor, fordi vi er overbevist om at tverrfaglighet er essensielt for å utvikle de beste løsningene på viktige utfordringer”